Mapa obiektów - Diecezja Gliwicka

punkt

Bojszów
Wszystkich Świętych

punkt

Boronów
NMP Królowej Róż...

punkt

Bytom
Ducha Świętego

punkt

Bytom
Wniebowzięcia NMP

punkt

Cieszowa
Św. Marcina Bisk...

punkt

Gliwice
Katedra Św. Piot...

punkt

Gliwice
Wniebowzięcia NMP

punkt

Gliwice
Wszystkich Świętych

punkt

Gliwice Ostropa
Ducha Świętego

punkt

Gliwice Ostropa
Św. Jerzego

punkt

Karchowice
Św. Katarzyny Al...

punkt

Koszęcin
Trójcy Świętej

punkt

Lubliniec Steblów
Św. Teresy Bened...

punkt

Miasteczko Śląskie
Drewniany kośció...

punkt

Poniszowice
św. Jana Chrzcic...

punkt

Rachowice
Trójcy Świętej

punkt

Sierakowice
Św. Katarzyny Al...

punkt

Sieroty
Wszystkich Świętych

punkt

Smolnica
św. Bartłomieja

punkt

Tarnowskie Góry
Matki Bożej Król...

punkt

Zabrze
Św. Józefa

punkt

Zacharzowice
Św. Wawrzyńca

punkt

Żernica
Św. Michała Arch...

mobile Wersja mobilna
English
Deutsch
Française

Rachowice - Trójcy Świętej

Dekanat: Pławniowice  |  Powiat: gliwicki  |  Gmina: Sośnicowice  |  Adres: 44-156 Rachowice, Wiejska 10

Rachowice po raz pierwszy wymieniono w tzw. rejestrze ujejskim w 1305 r., jako wieś lokowaną na prawie niemieckim. Wioska w XIV i XV wieku należała do górnośląskiego rodu rycerskiego Bierawów. W 1475 r. rycerz Mikołaj Bierawa sprzedał dwór i wieś Rachowice rycerzowi Christofowi Dziecko.

Od roku 1571 właścicielami dóbr rachowickich byli Larischowie. W 1602 r. jako właściciel dóbr występuje Jeremiasz Orzeski von Syrin. W latach 1625-1711 dobra posiadali starzy "śląscy władykowie" (drugi stopień stanu rycerskiego) von Holy, herbu Bróg. W 1720 r. dobra nabył przybysz z Polski – hrabia Gabriel Wychowski. Od 1730 r. dobra rachowickie weszły w kompleks wielkiej własności hrabiów von Hoditz, właścicieli Ziemi Sośnicowickiej. Od tego czasu Rachowice zostały ściśle połączone z Sośnicowicami, a tutejsze dominium do 1945 roku stanowiło część dóbr rodowych książąt raciborskich z Rud. W styczniu 1945 roku żołnierze sowieccy podpalili plebanię. Wraz z plebanią spłonęły wszystkie dokumenty parafialne oraz księgi metrykalne. Zachowały się najstarsze księgi metrykalne, zdeponowane jeszcze przed wojną w Archiwum Archidiecezjalnym we Wrocławiu. Pierwsze zapisy metrykalne datowane są na 1696 rok.

Kościół p.w. Świętej Trójcy prawdopodobnie istniał już w 1305 r. Wyraźnie mowa o nim w latach 1376 i 1447. Najstarszą częścią jest murowane gotyckie prezbiterium z zakrystią pochodzące z przełomu XV i XVI wieku. Jego gruntownej restauracji dokonano w latach 1667-1668. Drewnianą nawę kościoła wzniesiono w 1668 roku. Pierwotnie wolnostojąca wieża znajdowała się na cmentarzu, w latach 1679-1688 zastąpiono ją nową dostawioną do nawy kościoła. Gdy ta spłonęła w 1705 roku, w latach 1780–1790 wybudowano nową, istniejącą do dziś. Kościół odnawiano i remon­towano w latach 1902, 1938 oraz 1945-57, po uszkodzeniach w cza­sie wojny. Ostatnią restaurację kościół zawdzięcza ks. proboszczowi Jerzemu Pudełko oraz swoim parafianom. W 1998 r. odrestaurowano ołtarz główny, a w 2001 r. ołtarz boczny MB Bolesnej.

Galeria

miniaturka
miniaturka
miniaturka
miniaturka
miniaturka
miniaturka