Mapa obiektów - Diecezja Gliwicka

punkt

Bojszów
Wszystkich Świętych

punkt

Boronów
NMP Królowej Róż...

punkt

Bytom
Ducha Świętego

punkt

Bytom
Wniebowzięcia NMP

punkt

Cieszowa
Św. Marcina Bisk...

punkt

Gliwice
Katedra Św. Piot...

punkt

Gliwice
Wniebowzięcia NMP

punkt

Gliwice
Wszystkich Świętych

punkt

Gliwice Ostropa
Ducha Świętego

punkt

Gliwice Ostropa
Św. Jerzego

punkt

Karchowice
Św. Katarzyny Al...

punkt

Koszęcin
Trójcy Świętej

punkt

Lubliniec Steblów
Św. Teresy Bened...

punkt

Miasteczko Śląskie
Drewniany kośció...

punkt

Poniszowice
św. Jana Chrzcic...

punkt

Rachowice
Trójcy Świętej

punkt

Sierakowice
Św. Katarzyny Al...

punkt

Sieroty
Wszystkich Świętych

punkt

Smolnica
św. Bartłomieja

punkt

Tarnowskie Góry
Matki Bożej Król...

punkt

Zabrze
Św. Józefa

punkt

Zacharzowice
Św. Wawrzyńca

punkt

Żernica
Św. Michała Arch...

mobile Wersja mobilna
English
Deutsch
Française

Obiekty

Bojszów Wszystkich Świętych

Dekanat: Pławniowice  |  Powiat: gliwicki  |  Gmina: Rudziniec  |  Adres: 44-160 Bojszów, Kościelna

W zielonych płucach Górnego Śląska pomiędzy Rachowicami i Rudnem znajdują się dwie niewielkie wioski Bojszów (pierwsza pisana wzmianka z 1376 roku) i Łącza (łącznie około 1170 mieszkańców). Po raz pierwszy wzmiankowane są jako parafie w spisie świętopietrza autorstwa archidiakona opolskiego Mikołaja Wolfa z 1447 roku. Początkowo w każdej z wiosek funkcjonowała samodzielna parafia. Około 1598 roku kościoły w Łączy i Bojszowie połączono w jedną...

więcej »

Boronów NMP Królowej Różańca Świętego

Dekanat: Woźniki  |  Powiat: lubliniecki  |  Gmina: Boronów  |  Adres: 42-283 Boronów, Wolności 1

Kroniki kościelne z XIX w. informują o powstaniu pierwszej świątyni w Boronowie już w trzynastym stuleciu – w roku 1221 lub 1291. Obiekt ten miałby spłonąć sto lat później w wyniku uderzenia pioruna. Przesłanki, na których oparte są owe relacje, wydają się jednak bardzo wątłe. W kolejnych stuleciach Boronów należał do parafii w Lubszy, która znajdowała się, wraz z całym dekanatem bytomskim, w diecezji krakowskiej. Najstarsza wzmianka o owej...

więcej »

Bytom Ducha Świętego

Dekanat: Bytom  |  Powiat: miasto Bytom  |  Gmina: Bytom  |  Adres: 41-902 Bytom, Krakowska 35

Początki kościoła Ducha Świętego sięgają prawdopodobnie końca XIII wieku. Z archiwalnych przekazów wynika, że 1299 roku książę bytomski Kazimierz, spełniając prośbę zakonników osiadłych we wsi Chorzów, polecił wznieść przy jednej z miejskich bram, zwanej Krakowską, szpital wraz z kaplicą. Dzieje fundacji aż do sekularyzacji pruskiej w roku 1810 związane były z Zakonem Rycerskim Bożego Grobu w Jerozolimie, zwanym bożogrobcami, a także miechowitami...

więcej »

Bytom Wniebowzięcia NMP

Dekanat: Bytom  |  Powiat: miasto Bytom  |  Gmina: Bytom  |  Adres: 41-902 Bytom, Ks. Koziołka 3

Miasto Bytom leży w centralnej części Wyżyny Śląskiej pomiędzy rzekami Bytomką a Szarlejką. W XI wieku powstał tu gród na wzgórzu Małgorzatki założony na szlaku handlowym z Krakowa do Wrocławia, chroniący terytoria Małopolski. Pierwsza pisana wzmianka o miejscowości pochodzi z 1123 roku. W 1179 roku Bytom przeszedł do księstwa raciborskiego, stając się częścią Górnego Śląska. Jako siedziba rozległego dekanatu zachował swoją przynależność do Krakowa aż do 1821 roku. W...

więcej »

Cieszowa Św. Marcina Biskupa i Wyznawcy

Dekanat: Sadów  |  Powiat: lubliniecki  |  Gmina: Herby  |  Adres: 42-714 Lisów Hadra, Cieszowa, Szkolna 27

Pierwsza pisana wzmianka o Cieszowej pochodzi z 1305 roku. Wioska przez wieki była symbolem symbiozy życia chrześcijan z wyznawcami religii mojżeszowej. Pierwsze rodziny żydowskie przybyły do Cieszowej już pod koniec XVI wieku. Właściciele wioski, baron Jan Fryderyka von Strachwitz und Gross-Zauche i baronowa Zofia Elżbieta von Frankenberg und Proschlitz, przyczynili się do budowy w 1751 roku zarówno drewnianego kościoła katolickiego, jak i drewnianej bożnicy. Bożnica...

więcej »

Gliwice Katedra Św. Piotra i Pawła

Dekanat: Gliwice  |  Powiat: miasto Gliwice  |  Gmina: Gliwice  |  Adres: 44-100 Gliwice, Jana Pawła II 5

Znaczący wzrost liczby mieszkańców Gliwic w dobie uprzemysłowienia Górnego Śląska spowodował konieczność budowy nowych obiektów sakralnych. Stary kościół Wszystkich Świętych, mimo swych imponujących rozmiarów, był już u schyłku dziewiętnastego stulecia zbyt mały, by pomieścić rzesze parafian. W roku 1889 gliwicki magistrat informował o panującym w jego wnętrzu niebezpiecznym tłoku w liście do kardynała Georga Koppa, prosząc jednocześnie o zgodę na...

więcej »

Gliwice Wniebowzięcia NMP

Dekanat: Gliwice  |  Powiat: miasto Gliwice  |  Gmina: Gliwice  |  Adres: 44-100 Gliwice, Kozielska 50

Drewniany kościół przez wieki stanowił najbardziej rozpowszechniony typ budowli sakralnej w wiejskich parafiach Górnego Śląska. Od XVIII wieku coraz częściej owe tradycyjne konstrukcje zaczęto zastępować obiektami murowanymi. W efekcie drewniane kościoły narażone były na rozbiórkę, a jedynym ratunkiem okazywało się nierzadko ich przeniesienie w nowe miejsce. Praktyka ta upowszechniła się wraz z rozwojem myśli konserwatorskiej w XX wieku. Przykładem...

więcej »

Gliwice Wszystkich Świętych

Dekanat: Gliwice  |  Powiat: miasto Gliwice  |  Gmina: Gliwice  |  Adres: 44-100 Gliwice, Kościelna 4

Początki pierwszej gliwickiej parafii sięgają czasów lokacji miasta, a więc trzeciej ćwierci XIII wieku. Prawo patronatu przysługiwało pierwotnie prawdopodobnie księciu. Miejscowy proboszcz już w średniowieczu pełnił jednocześnie funkcję archiprezbitera, co czyniło Gliwice ważnym ośrodkiem administracji kościelnej we wschodniej części diecezji wrocławskiej. Przy kościele funkcjonowała szkoła, należąca do ważniejszych ośrodków kształcenia na Górnym Śląsku...

więcej »

Gliwice Ostropa Ducha Świętego

Dekanat: Gliwice Ostropa  |  Powiat: miasto Gliwice  |  Gmina: Gliwice  |  Adres: 44-151 Gliwice, Nauczycielska 1

Potrzeba wybudowania nowej świątyni zrodziła się już za czasów proboszczowania ks. Gustawa Hawlitschki (1866-1899). Przez lata sukcesywnie gromadzono fundusze na budowę, a następca ks. Antoni Czajka uzyskał zgodę na budowę kościoła na działkach rolnych należących do parafii i organisty. Z uzbieranych 50 tys. marek w czasie inflacji w 1923 roku nie pozostało nic. Wreszcie w 1925 r., przy bardzo niesprzyjających warunkach ekonomicznych, przystąpiono do budowy nowego...

więcej »

Gliwice Ostropa Św. Jerzego

Dekanat: Gliwice Ostropa  |  Powiat: miasto Gliwice  |  Gmina: Gliwice  |  Adres: 44-151 Gliwice, Nauczycielska 1

Ostropa, od 1975 roku dzielnica miasta Gliwic, po raz pierwszy została wymieniona w dokumencie z 1286 r. 24 września tegoż roku książę kozielsko-bytomski Kazimierz II nadał sołtysowi Radzławowi szereg przywilejów związanych z reorganizacją wioski i jej relokacją na prawie niemieckim. Miejscowość była ściśle związana z pobliskimi Gliwicami. 23 kwietnia 1561 roku miasto wydzierżawiło prawa do miasta i okolicznych wiosek na 18 lat. Przywilej ponowiono u cesarza Rudolfa 5 maja 1580 roku...

więcej »

Karchowice Św. Katarzyny Aleksandryjskiej

Dekanat: Pyskowice  |  Powiat: tarnogórski  |  Gmina: Zbrosławice  |  Adres: 42-674 Karchowice, Bytomska 15

Karchowice to niewielka miejscowość położona na starej drodze królewskiej ("via regia") łączącej Kraków z Wrocławiem, licząca niewiele ponad 340 mieszkańców. Dawny szlak kupiecki wytycza tutaj rzeka Drama, mająca swój początek w Sztolni Czarnego Pstrąga w Reptach i płynąca meandrami na południowy zachód. Warto wspomnieć, że Sztolnia Czarnego Pstrąga, (w której przepływa rzeka Drama) jest najdłuższym podziemnym...

więcej »

Koszęcin Trójcy Świętej

Dekanat: Woźniki  |  Powiat: lubliniecki  |  Gmina: Koszęcin  |  Adres: 42-286 Koszęcin, Świętej Trójcy 3

Pierwsze zapiski o Koszęcinie pochodzą z 1277 roku i dotyczą opisu dziesięciny ze wsi Koszęcin, nadanej przez biskupa krakowskiego Pawła z Przemkowa na rzecz kościoła w Kamieniu. Według przekazów ludowych w Koszęcinie rezydowali Słowianie jeszcze w okresie przedchrześcijańskim. Jedna z miejscowych legend utożsamia nazwę z ówczesnym panem tych ziem – legendarnym księciem Gosławem Koszewskim. W okresie nowożytnym w Koszęcinie na zamku rezydowała...

więcej »

Lubliniec Steblów Św. Teresy Benedykty od Krzyża

Dekanat: Lubliniec  |  Powiat: Lubliniecki  |  Gmina: Lubliniec  |  Adres: 42-700 Lubliniec, Żeromskiego 2

Pierwsza wzmianka o miejscowości pochodzi z 1411 roku. Wtedy to Ruparth Kochcicki nadał mieszczaninowi Lublinieckiemu Janowi Lorkowi łąki i pola "między Lublińcem a Steblowem". Pod koniec XVI wieku rodzina Kochcickich założyła w Steblowie folwark. W 1830 roku mieszkało tu zaledwie 93 mieszkańców. Po I wojnie światowej wybudowano osiedle domów jednorodzinnych i kilka zakładów pracy. Wtedy też miejscowość podzielono na Steblów Nowy...

więcej »

Miasteczko Śląskie Drewniany kościółek Wniebowzięcia NMP

Dekanat: Żyglin  |  Powiat: tarnogórski  |  Gmina: Miasteczko Śląskie  |  Adres: 42-610 Miasteczko Śląskie, Dworcowa 1

Miejscowość założona została w 1530 roku jako górnicza osada. Początkowo nosiła ona nazwę Żyglińskie Góry. 23 kwietnia 1561 roku osada otrzymała prawa miejskie. Na cześć patrona dnia oraz jej założyciela miejscowości, margrabiego Jerzego Fryderyka Hohenzollerna, miastu nadano nazwę Georgenberg. Przez ponad 100 lat od założenia miasta mieszkańcy Miasteczka Śl. chodzili do kościoła w Żyglinie. Rozległa parafia żyglińska, jak wszystkie parafie ówczesnej Ziemi...

więcej »

Poniszowice św. Jana Chrzciciela

Dekanat: Pławniowice  |  Powiat: gliwicki  |  Gmina: Rudziniec  |  Adres: 44-172 Poniszowice, Parkowa 5

Miejscowość po raz pierwszy wzmiankowano w 1223 roku. Początkowo nazywaną ją Pomniszowice od nazwy osobowej "Pomnisz". Nazwa, być może, wywodzi się od nizinnego położenia miejscowości. Wg kroniki parafialnej wieś i kościół istniały już w 1175 r. W okresie nowożytnym wzmiankowana jest tutaj kuźnia żelaza. Na północny zachód od wioski natrafiono na ślady odkrywkowej kopalni rud ołowiu. Parafia pod względem terytorialnym nie uległa...

więcej »

Rachowice Trójcy Świętej

Dekanat: Pławniowice  |  Powiat: gliwicki  |  Gmina: Sośnicowice  |  Adres: 44-156 Rachowice, Wiejska 10

Rachowice po raz pierwszy wymieniono w tzw. rejestrze ujejskim w 1305 r., jako wieś lokowaną na prawie niemieckim. Wioska w XIV i XV wieku należała do górnośląskiego rodu rycerskiego Bierawów. W 1475 r. rycerz Mikołaj Bierawa sprzedał dwór i wieś Rachowice rycerzowi Christofowi Dziecko. Od roku 1571 właścicielami dóbr rachowickich byli Larischowie. W 1602 r. jako właściciel dóbr występuje Jeremiasz Orzeski von Syrin. W latach...

więcej »

Sierakowice Św. Katarzyny Aleksandryjskiej

Dekanat: Pławniowice  |  Powiat: gliwicki  |  Gmina: Sośnicowice  |  Adres: 44-156 Sierakowice

Pierwszy znana zapis o parafii sierakowickiej pochodzi z 1447 roku, jednak zdaniem części badaczy może ona sięgać korzeniami pierwszej połowy XIV w. W dobie postępów reformacji miejscowy kościół przeszedł w ręce protestanckie, co mogło być przyczyną utraty praw parafialnych. W 1668 r. w posiadanie Sierakowic wszedł luteranin Wenzel von Trach. Po jego śmierci właścicielką wsi i kolatorką tamtejszego kościoła, odnotowanego w protokołach wizytacji z...

więcej »

Sieroty Wszystkich Świętych

Dekanat: Toszek  |  Powiat: gliwicki  |  Gmina: Wielowieś  |  Adres: 44-187 Sieroty, Kościelna 19

Około 25 km na północ od Gliwic, na trasie Pyskowice-Olesno, leży malowniczo położona wioska Sieroty, należąca obecnie do gminy Wielowieś. Miejscowość posiada bardzo stary rodowód. Już w roku 1299 w dokumencie biskupim w grupie świadków wymieniony jest pleban "Adam z Syrota". W 1447 roku parafię wymienia spis świętopietrza autorstwa archidiakona Mikołaja Wolfa. Trzeba przyznać, że na 21 wymienionych parafii starego archiprezbiteratu...

więcej »

Smolnica św. Bartłomieja

Dekanat: Gliwice Ostropa  |  Powiat: gliwicki  |  Gmina: Gliwice  |  Adres: 44-153 Smolnica, Kościelna 1

Miejscowość Smolnica położona jest ok. 10 km na południowy-zachód od centrum Gliwic. Jej nazwa sugeruje, że w dawnych czasach zamieszkiwali tutaj węglarze i smolarze, trudniący się produkcją węgla drzewnego. Najstarsze zachowane wzmianki źródłowe dotyczące Smolnicy pochodzą z 1228 roku. Obok wzmianki (z 1226 r.) na temat przysiółku obok Trach – Nowej Wsi, to najstarsza miejscowość w gminie. W 1447 roku w spisie świętopietrza archidiakon Wolf...

więcej »

Tarnowskie Góry Matki Bożej Królowej Pokoju

Dekanat: Tarnowskie Góry  |  Powiat: tarnogórski  |  Gmina: Tarnowskie Góry  |  Adres: 42-600 Tarnowskie Góry, Powstańców Śląskich 2

Początki miasta związane są z rozwojem górnictwa rud kruszcowych pod koniec XV wieku. W 1526 roku książę opolsko-raciborski Jan II Dobry oraz margrabia Jerzy von Ansbach nadali "Górom Tarnowskim" przywilej wspierający górnictwo, tj. "akt wolności górniczej" oraz prawa miejskie. Pierwszymi kościołami były świątynie świętych Piotra i Pawła oraz świętej Anny. Nieco na zachód od nich wybudowano w 1890 roku ceglany budynek...

więcej »

Zabrze Św. Józefa

Dekanat: Zabrze  |  Powiat: miasto Zabrze  |  Gmina: Zabrze  |  Adres: 41-800 Zabrze, Roosvelta 104

Kościół św. Józefa w Zabrzu należy bezsprzecznie do najwybitniejszych dzieł dwudziestowiecznej architektury sakralnej na Górnym Śląsku. Jest także świadectwem skomplikowanych dziejów tej krainy, targanej w ubiegłym stuleciu narodowymi konfliktami. Po podziale Górnego Śląska w roku 1922 do Zabrza, pozostającego w granicach Niemiec, napływać zaczęły tysiące uchodźców z części obszaru plebiscytowego przyznanej Polsce. W...

więcej »

Zacharzowice Św. Wawrzyńca

Dekanat: Toszek  |  Powiat: gliwicki  |  Gmina: Wielowieś  |  Adres: 44-187 Zacharzowice, Wiejska

Zacharzowice są dzisiaj filią parafii w Sierotach. Miejscowość po raz pierwszy wymienia słynny rejestr ujejski z 1305 roku. Spis świętopietrza z 1447 roku wymienia Zacharzowice wśród istniejących ówcześnie 21 parafii rozległego dekanatu toszeckiego. Do wsi Zacharzowice przynależą trzy stare przysiółki: Gogol, Kolonia i Pustkowie. Obecny, drewniany kościół zbudowany został ok. 1580 roku. Był to okres silnych zawirowań reformacyjnych na...

więcej »

Żernica Św. Michała Archanioła

Dekanat: Gliwice Ostropa  |  Powiat: gliwicki  |  Gmina: Pilchowice  |  Adres: 44-144 Żernica, L. Miki 3

Początki parafii w Żernicy są przedmiotem sporów wśród historyków. Część badaczy wiąże je z lokacją wsi i datuje na ok. 1278 r. Według innej hipotezy żernicka świątynia miałaby powstać dopiero po roku 1335. Nie ulega natomiast wątpliwości, że od średniowiecza parafia w Żernicy związana była z klasztorem cystersów w Rudach, do którego od XIII w. należała wieś. Kolejni opaci sprawowali patronat nad świątynią, a...

więcej »