Mapa obiektów - Diecezja Gliwicka

punkt

Bojszów
Wszystkich Świętych

punkt

Boronów
NMP Królowej Róż...

punkt

Bytom
Ducha Świętego

punkt

Bytom
Wniebowzięcia NMP

punkt

Cieszowa
Św. Marcina Bisk...

punkt

Gliwice
Katedra Św. Piot...

punkt

Gliwice
Wniebowzięcia NMP

punkt

Gliwice
Wszystkich Świętych

punkt

Gliwice Ostropa
Ducha Świętego

punkt

Gliwice Ostropa
Św. Jerzego

punkt

Karchowice
Św. Katarzyny Al...

punkt

Koszęcin
Trójcy Świętej

punkt

Lubliniec Steblów
Św. Teresy Bened...

punkt

Miasteczko Śląskie
Drewniany kośció...

punkt

Poniszowice
św. Jana Chrzcic...

punkt

Rachowice
Trójcy Świętej

punkt

Sierakowice
Św. Katarzyny Al...

punkt

Sieroty
Wszystkich Świętych

punkt

Smolnica
św. Bartłomieja

punkt

Tarnowskie Góry
Matki Bożej Król...

punkt

Zabrze
Św. Józefa

punkt

Zacharzowice
Św. Wawrzyńca

punkt

Żernica
Św. Michała Arch...

mobile Wersja mobilna
English
Deutsch
Française

Lubliniec Steblów - Św. Teresy Benedykty od Krzyża

Dekanat: Lubliniec  |  Powiat: Lubliniecki  |  Gmina: Lubliniec  |  Adres: 42-700 Lubliniec, Żeromskiego 2

Pierwsza wzmianka o miejscowości pochodzi z 1411 roku. Wtedy to Ruparth Kochcicki nadał mieszczaninowi Lublinieckiemu Janowi Lorkowi łąki i pola "między Lublińcem a Steblowem". Pod koniec XVI wieku rodzina Kochcickich założyła w Steblowie folwark. W 1830 roku mieszkało tu zaledwie 93 mieszkańców. Po I wojnie światowej wybudowano osiedle domów jednorodzinnych i kilka zakładów pracy. Wtedy też miejscowość podzielono na Steblów Nowy i Steblów Stary. Od 1939 roku Steblów jest dzielnicą miasta Lubliniec.

Dzisiejszy kościół stoi w miejscu, gdzie kiedyś znajdował się staw i wysypisko śmieci. Przed 1980 rokiem ks. dziekan Paweł Miś z Lublińca rozpoczął budowę niewielkiego budynku mieszkalnego, w którym zamierzał zamieszkać na emeryturę. W domowej kaplicy chciał także sprawować nabożeństwa dla starszych mieszkańców Steblowa. Jego nagła śmierć zniweczyła plany, ale rodzina zmarłego odstąpiła budynek i parcelę na rzecz mającej powstać parafii. W 1981 uzyskano zezwolenie na przeniesienie zabytkowego kościoła św. Anny z centrum Lublińca na teren dzielnicy Steblów i otrzymano zgodę na budowę nowego kościoła. W taki sposób chciano ominąć komunistyczne zakazy budowlane. W 1982 roku kuria katowicka desygnowała na budowniczego kościoła rektora przy kościele Krzyża Świętego, ks. Leonarda Pająka. W 1984 r. rodząca się parafia nabyła od ojców oblatów z Lublińca drewniany barak katechetyczny, w którym zaczęto odprawiać Msze św. i katechizować dzieci. Odstąpiono też od przeniesienia kościoła św. Anny. Drewnianą kaplicę poświęcono Matce Bożej Fatimskiej.

Budowę nowej świątyni w Steblowie rozpoczęto 5 lipca 1986 r. Projektantem kościoła jest Zbigniew Trybulak z Częstochowy. Obliczenia konstrukcyjne są dziełem inżynierów Horzeli i Zielonki. Pracami przy budowie kierował Józef Stanchły z Koszęcina, przy pomocy majstra budowlanego Walentego Wicharego i księży: Leonarda Pająka (do 1989 roku), Andrzeja Paponia (IX 1989 – VIII 1990) i Antoniego Zająca (od VIII 1990 roku). W związku z wyniesieniem na ołtarze w 1987 r. Edyty Stein (1891-1942), związanej rodzinnie i emocjonalnie z Lublińcem, w 1989 roku Kuria Diecezjalna w Katowicach uzyskała reskrypt Stolicy Apostolskiej nadający budowanemu kościołowi wezwanie bł. Teresy Benedykty od Krzyża (kanonizowanej w Rzymie 11 października 1998 roku). Był to pierwszy w świecie kościół poświęcony nowej patronce Europy. Święta od 11 X 2008 roku jest także patronką miasta.

Konsekracji kościoła dokonał biskup katowicki Damian Zimoń 8 grudnia 1991 roku. Samodzielną parafię przy kościele erygowano pół roku wcześniej – 1 VII 1991 roku. W 1996 roku rozpoczęto prace związane z adaptacją terenu pod przyszły cmentarz. 13 XII 1998 roku poświęcono stojącą przy kościele dzwonnicę wraz z dzwonami. W 2000 roku na Lipskiej Górze wzniesiono krzyż jubileuszowy, w którego fundament wmurowano okolicznościowe płyty z wypisanymi nazwiskami mieszkańców miasta. W 2001 roku dokonano adaptacji prezbiterium oraz zamontowano w kościele witraże. W czerwcu 2005 roku poświęcono stojącą przy kościele kaplicę przedpogrzebową z grotą MB Lourdzkiej. Obecny wygląd kościół zawdzięcza pracom remontowym z lat 2007-2008. Parafia liczy obecnie 1200 wiernych.

Galeria

miniaturka
miniaturka
miniaturka
miniaturka
miniaturka
miniaturka
miniaturka
miniaturka
miniaturka
miniaturka