Mapa obiektów - Diecezja Gliwicka

punkt

Bojszów
Wszystkich Świętych

punkt

Boronów
NMP Królowej Róż...

punkt

Bytom
Ducha Świętego

punkt

Bytom
Wniebowzięcia NMP

punkt

Cieszowa
Św. Marcina Bisk...

punkt

Gliwice
Katedra Św. Piot...

punkt

Gliwice
Wniebowzięcia NMP

punkt

Gliwice
Wszystkich Świętych

punkt

Gliwice Ostropa
Ducha Świętego

punkt

Gliwice Ostropa
Św. Jerzego

punkt

Karchowice
Św. Katarzyny Al...

punkt

Koszęcin
Trójcy Świętej

punkt

Lubliniec Steblów
Św. Teresy Bened...

punkt

Miasteczko Śląskie
Drewniany kośció...

punkt

Poniszowice
św. Jana Chrzcic...

punkt

Rachowice
Trójcy Świętej

punkt

Sierakowice
Św. Katarzyny Al...

punkt

Sieroty
Wszystkich Świętych

punkt

Smolnica
św. Bartłomieja

punkt

Tarnowskie Góry
Matki Bożej Król...

punkt

Zabrze
Św. Józefa

punkt

Zacharzowice
Św. Wawrzyńca

punkt

Żernica
Św. Michała Arch...

mobile Wersja mobilna
English
Deutsch
Française

Gliwice Ostropa - Św. Jerzego

Dekanat: Gliwice Ostropa  |  Powiat: miasto Gliwice  |  Gmina: Gliwice  |  Adres: 44-151 Gliwice, Nauczycielska 1

Ostropa, od 1975 roku dzielnica miasta Gliwic, po raz pierwszy została wymieniona w dokumencie z 1286 r. 24 września tegoż roku książę kozielsko-bytomski Kazimierz II nadał sołtysowi Radzławowi szereg przywilejów związanych z reorganizacją wioski i jej relokacją na prawie niemieckim. Miejscowość była ściśle związana z pobliskimi Gliwicami. 23 kwietnia 1561 roku miasto wydzierżawiło prawa do miasta i okolicznych wiosek na 18 lat. Przywilej ponowiono u cesarza Rudolfa 5 maja 1580 roku, a 11 czerwca 1596 roku ostatecznie wykupiono zwierzchnie prawa do miasta za sumę 27 tys. talarów. Odtąd Gliwice stały się wolnym miastem królewskim, z niezależnym samorządem i odrębnym sądownictwem podstawowego szczebla (z prawami wójtowskimi), zaś Ostropa stanowiła własność wspólnoty miasta, stanowiąc część dóbr tzw. Kamery Gliwickiej. Zależność ta trwała aż do czasu zniesienia poddaństwa i uwłaszczenia chłopów w pierwszej połowie XIX wieku.

Obecny kościół św. Jerzego jest już trzecim kościołem wzniesionym na tymże miejscu. Pierwszą niewielką, drewnianą świątynię zbudowano ok. 1340 roku; jednak w czasie wojen husyckich 1430-1433 została ona spalona. Parafianie sprawnie uporali się z odbudową kościoła, ponieważ spis świętopietrza z 1447 r. wymienia parafię Gersdorf, którą historycy utożsamiają z parafią św. Jerzego w Ostropie. W połowie XVII wieku Ostropa utraciła samodzielność kościelną, zostając jako filia przyporządkowana parafii Wszystkich Świętych w Gliwicach. Odtąd najstarszy wikariusz gliwickiej fary dojeżdżał z miasta na nabożeństwa. Niektórzy z nich, jak ks. Jerzy Gierczuch tytułowali siebie proboszczem Ostropy ("parochus Ostropiensis"). Stan taki przetrwał do 1807 roku, kiedy to Ostropa ponownie stała się samodzielną parafią.

Pierwszy gruntowny remont świątyni przeprowadzono ok. 1640 roku. Z tego roku pochodzi boczny ołtarz p.w. Trójcy Świętej fundacji Stanisława Czarnego. W 1643 roku Szwedzi podpalili kościół, jednak w sposób cudowny zachowało się prezbiterium i jego wyposażenie. Jeszcze tego samego roku wikariusz gliwicki, ks. Piotr Gardela patronował budowie drewnianej nawy oraz wieży kościelnej. Nazwisko budowniczego znane jest dzięki zapisowi na obrazie w nawie. Sam zaś obraz przedstawiał mord duchownego z napisem: "In Galia, urbe Houdem". W 1646 roku ufundowany został boczny ołtarz po stronie ewangelii (lewej) fundacji Grzegorza i Magdaleny Holy, przedstawiający złożenie Chrystusa Pana do grobu. Lata 1667-68 to czas budowy murowanego prezbiterium oraz zakrystii (w miejsce części drewnianych, które to przetrwały szwedzki najazd). Wizytacje z 1679 i 1687 roku wspominają tylko o benedykcji kościoła. Poświęcenia kościoła dokonał wrocławski biskup pomocniczy Eliasz von Sommerfeld w czasie wizytacji kanonicznej 15 września 1719 roku. Oprócz dotychczasowego patrona – św. Jerzego, biskup dodatkowo dedykował świątynię św. Karolowi Boromeuszowi. Kościół doczekał się gruntownych remontów w 1874-1887 r. za czasów proboszcza ks. Gustawa Hawlitschki oraz w latach 70-tych XX wieku – dokonanej z inicjatywy ks. proboszcza Ryszarda Salańczyka. Ostatni kapitalny remont konstrukcji kościoła przeprowadzono w latach 2008-2009. Obecnie planowane są prace konserwacji wnętrza.

Galeria

miniaturka
miniaturka
miniaturka
miniaturka
miniaturka
miniaturka
miniaturka
miniaturka
miniaturka